Dagsordenen for generalforsamling.

1.  Valg af dirigent.
2.  Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
3.  Udvalgs beretninger.
4.  Forelæggelse af regnskab for det forløbne år. 
5.  Godkendelse af punkterne 2 - 3 - 4.
6.  Behandling af indkomne forslag.
7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
8.  Valg af bestyrelsessuppleanter.
9.  Valg af revisor.
10. Valg af revisorsuppleant.
11. Valg af evt. udvalgsrepræsentanter.
 
 


Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram