Opstarten af Aars Svømmeklub .........

Aars Friluftsbad åbnede i 1939, startede man også svømmeafdelingen, men efterhånden opstod der et utalt behov for en selvstændig svømmeklub. 

Mandag den 10. august 1942 afholdt man så den første generalforsamling i AARS SVØMMEKLUB, der forelå ingen dagsorden. Friluftsbadets formand, G. Stampe Jacobsen, åbnede mødet, idet han bad de medlemmer der havde indkaldt til mødet, motivere deres ønsker om udskillelsen fra friluftsbadet. Efter en længere diskussion vedtog man løsrivelsen og indmeldte sig i Jysk Svømmeunion, men klubben skulle fortsat være en forening under Aars Idrætsklub.


Bagerste række fra venstre: Svømmelærerinde frk. Else Larsen, Per Pallesen, Jette Lindholm, Preben Thindal Christensen.
Forreste række fra venstre: Else Kjeldsen, Margit Kryrosiak, Juno Christensen og Birte Rask. Ivan Kjeldsen var forhindret i at deltage i morgentræningen på grund af arbejde.

Kontingentet blev dernæst fastsat til 50 øre pr. måned for seniorsvømmere og 25 øre for juniorer. Desuden skulle nye medlemmer betale 1,50 kr. pr. måned i 3 måneder.

I starten havde svømmeklubben store vanskeligheder, da det jo er umuligt at drive en forening uden midler. Samarbejdet med friluftsbadet volte også kvaler; på et møde omkring afvikling af stævner og lodseddelsalg udvandrede svømmeklubbens medlemmer, uden at man kom til nogen enighed. Så var sæsonen imidlertid forbi, og alt blev sat i bero til foråret! Det hjalp, og så fandt man frem til en løsning, som begge parter kunne acceptere.

Samtidig deltog A.S.K. i forskellige svømmestævner. Det første arrangement i Aars fandt sted den 6. september 1942 - et vellykket stævne med 70 kr. i overskud.
 
Der opstod meget tidligt et fast tilbagevendende samarbejde mellem svømmeklubberne i Viborg, Struer, Skive, Nykøbing og Aars.
 
Det fremgår f.eks. af resultatlisterne fra et sådant 5- kantstævne:
100m fri svømning, damer: Nr. 1. Grete Larsen A.S.K., i tiden 1.45.1 (Klubrekord 1982: 1.04.01. Tiden er ikke slået siden) 200m brystsvømning, herrer: Nr. 1. Jørgen Rydder, A.S.K., i tiden 3.34.9. (Klubrekord 1982: 2.06.3. Tiden er ikke slået siden)
 
I 1943 arrangerede A.S.K. jysk mesterskab i tårnspring, og klubben fik her sin første jyske mester, idet Lis Bendix vandt.
 
Svømmesæsonen var jo kort, så det fremgik ved skiltning i badet, at man trænede hver aften efter følgende program:
Kl. 7-7,30: Nybegyndere.
Kl. 7,30-8: Brystsvømning.
Kl. 8-8,30: Crawl.
Kl. 8,30-9: Spring.
 
I 1946 gik A.S.K. ind i Kimbrerfestudvalget, men det krævede en garantikapital på 300 kr., som desværre ikke fantes!
 
Fra 1951 fik A.S.K. en god periode med mange dygtige svømmere, bl.a. blev Verner Sørensen jysk mester i 100 meter bryst for herrer i tiden 1.36.2
 
I 1952 blev A.S.K. tilsluttet A.s.I. (Aars samvirkende Idrætsorganisation) ved en ekstraordinær generalforsamling. Under mødet idømtes 3 urostiftere hver en bøde på 10 kr. for den ballade, de lavede!
 
Efter en stabil periode frem til 1955 kommer A.S.K. helt til tops, bl.a. ved træner Inga Nørgaards energiske indsats. Således skrev Aalborg Stiftstidende den 15. juli 1957:

Aars svømmeungdom er lige så stærk som A.G.F.s! 
Der afholdtes jyske juniormesterskaber i Aars svømmebad - i øsende regn fra start til slut! Aars vandt både 100 m bryst for damer og herrer ved Juno Christensen (1.33.0) og Preben T. Christensen (1.22.8). I august samme år deltog Preben Christensen sammen med Per Pallesen ved de danske mesterskaber i Hillerød, hvor Preben opnåede en tredieplads i 200 m bryst.
12. august 1967 afholdt A.S.K. sit 25 års jubilæum, hvor der var indbudt 10 klubber til stævne. Ud oversvømmekonkurrencerne var der udspring fra 3 m og 10 m vipperne samt en holdkapkonkurrence for "gamle svømmere".

Daværende formand, Axerl Thorsen, udtalte, at klubbens medlemmer gennem tiden havde præsteret gode resultater, men, fremhævdede han, A.S.K. kendetegnes bedst ved en dygtig holdindsats omkring dygtige trænere.

- Og lader man tankerne gå tilbage til den tid, da man selv var med, og man må konstatere, at forholdene var ganske anderledes den gang i halvtredserne.
Træningen begyndte sidst i maj, når badet åbnede. Eftersom man endnu ikke havde opvarmningsanlæg, var vandets temperatur sjældent over 14°, så vi startede ikke med 4-5 timers daglig træning. Skulle vi i midlertid kunne klare os mod andre klubber, måtte tiderne ned, så meget hurtigt blev morgentræning også nødvendig. Vi trænede fra kl. 7-8 og igen fra kl. 17,30-18,30. Havde man lyst og mulighed for at fortsætte, trænede man ofte til langt ud på aftenen, når luftens og vandets temperatur tillod det. Så svømmede man rundt i mørke, for der var jo intet lys i bassinet.
 
Vi konkurrerede især med fire andre klubber, Viborg Sv., Skive Sv., Struer Sv. og Nykøbing Sv., og det var under yderst forskellige vilkår, stævnerne blev afviklet.
I Viborg svømmede vi rundt i søerne. Her fik vi aldrig særlig gode tider, for brakvand er tungt at svømme i, og vi var ikke glade for at svømme på 50m bane. Der kunne imidlertidigt også opstå andre forhindringer: Kom en andemor med familie på tværs over banerne, ja, så havde de naturligvis forkørselsret, og skulle man være så uheldig at forsluge sig i andemad, kunne det jo tage sin tid at få vejret igen!!
 

Skrevet i anledningen af klubbens 40 års jubilæum af Else Lauritsen
svømmer, tidl. bestyrelsesmedlem og fhv. træner

 
 
Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram