Svømning betyder evnen til at flytte sig i vand.

Fri svømning - også kaldet Fri
Fri svømning er en af de officielle svømmediscipliner ifølge FINAs regler. Fri svømning er ikke en stilart som f.eks. rygcrawl og brystsvømning. Den engelske betegnelse freestyle kan oversættes til fri stil, det er altså valgfrit hvordan man vil svømme. I følge "Australian Macquarie dictionary", er crawl den mest anvendte stilart, da det er den hurtigste måde at svømme på.

Der findes ingen regler for hvordan fri skal svømmes, og det er tilladt at skifte mellem forskellige stilarter. Der er kun få måder at blive diskvalificeret på i fri svømning:

 • tyvstart
 • manglende berøring af kanten i en vending
 • gang på bunden af bassinet
 • manglende fuldførelse af løbet

Til internationale svømmestævner konkurreres der i 50 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m og 1500 m. Tidligere svømmede kun kvinder 800 m, mens mændene svømmede 1500 m. Dette gælder stadig ved de olympiske svømmekonkurrencer. Til andre internationale stævner svømmer begge køn begge distancer. Ved små lokale svømmestævner i Danmark er det normalt at der svømmes 25 m fri.

Crawl den mest anvendte svømmeart under freestylen grundet, at det for det meste er den hurtigste måde, at svømme på. 100 meter svømmes på ca. 90 sek.

Da fri ikke er en bestemt stilart er det tilladt at skifte imellem de fire forskellige stilarter. Det er hermed også sværere at blive diskvalificeret da der ikke er nogle bestemte regler for hvordan det skal svømmes. De eneste måder man kan blive disket på er tyvstart og hvis man ikke rammer kanten i vendingen.

Svømning betyder evnen til at bevæge sig i vand i nærheden af overfladen.

Mennesker kan svømme, men ikke fra fødslen, det skal tillæres, hvordan man svømmer. Forskellen er, at dyr, som har fire ben, svømmer ved samtidigt at bevæge benene, som de bruger til at gå på. Mennesker går kun på to ben, og for at svømme skal ben- og armbevægelserne koordineres rigtigt.


Crawl
Denne stilart bliver svømmet på følgende distancer ved mesterskaber, heriblandt ved EM, VM eller OL (ved mindre stævner og turneringer kan andre variationer optræde):

 • 50 meter
 • 100 meter
 • 200 meter
 • 400 meter
 • 800 meter
 • 1500 meter
 • 4×100 meter fri
 • 4×200 meter fri

Desuden indgår stilarten i følgende discipliner:

 • 100m individuel medley
 • 200m individuel medley
 • 400m individuel medley
 • 4×100m holdmedley

Rygcrawl - også kaldet Ryg
Er én ud af i alt fire stilarter indenfor svømmesporten. Rygsvømning minder til en vis grad om crawl, blot svømmet, liggende på ryggen. Rygcrawl er også den eneste af de nævnte svømmearter, hvor vejrtrækningen udelukkende foregår over vandet, i modsætning til de øvrige svømmearter, hvor udåndingen foregår under vand.

Professionelt
Ved større stævner bliver rygsvømning svømmet på følgende distancer (ved mindre stævner kan andre variationer forekomme):

 • 50m Rygsvømning
 • 100m Rygsvømning
 • 200m Rygsvømning

Desuden indgår rygsvømning i følgende medleydistancer:

 • 100m Individuel Medley (svømmes kun i 25m bassin)
 • 200m Individuel Medley
 • 400m Individuel Medley
 • 4×100m Holdmedley

Inden løbet går i gang fløjtes man op til skamlen, og der gives signalfløjt til at hoppe i vandet. Efter svømmerne er kommet i vandet fløjtes der endnu engang, som antyder at der skal gøres klar til start. Svømmerne går nu i startposition, som på første billede. Der sørges for at alle har tæerne under vandoverfladen, hvorefter der gøres klar til den endelige start.

Rygsvømning er altså den eneste stilart hvor professionelle svømmere ikke starter fra skamlen.


Diskvalifikation
Følgende overtrædelser kan medføre diskvalifikation under et svømmestævne:

Det skal svømmes på ryggen. Svømning på maven medfører diskvalifikation. Lige inden en vending er det dog tilladt at rotere langs kroppens længdeakse, om på maven, hvorefter vendingen skal foretages. Ligger man på maven og bruger benene efter man har taget det sidste armtag, bliver man diskvalificeret for "aktive ben i vending"
Det er ikke tilladt at svømme mere end 15m ud under vandoverfladen. Efter hver vending skal man altså have brudt vandoverfladen inden 15 metermærket er nået.
Under vendingen, når man har roteret om på maven må der ikke forekomme benbevægelse. Et armtræk undervandet til at sætte vendingen i gang er tilladt. Det er ikke tilladt at glide på maven indtil man kommer tæt nok på kanten til at kunne foretage vendingen.

Brystsvømning - også kaldet Bryst 
Er en stilart indenfor svømmesporten. Udbredt blandt amatører, da denne i langsomt tempo er en af de mest afslappende stilarter. (Brystvømning kan også være ekstremt hårdt hvis de foregår i konkurrence svømning, dvs. i meget hurtigt tempo.)

Svømmeteknisk foregår et brysttag ved at skubbe armene frem under vandet, og trække dem til sig ind under kroppen. Bensparket vil indtræffe når armene skubbes frem, og der sparkes væk fra kroppen, som der ses på billedet.


Diskvalificering
Ved svømmestævner kan man blive diskvalificeret for følgende overtrædelser

Ved afsæt fra kanten efter en vending i en af enderne, må man højst have taget halvandet armtag, før man bryder vandoverfladen. Dvs. et helt armtag, samt at armene maksimalt må være under kroppen inden vandoverfladen altså brydes.
Ved mistanke om butterfly-benspark, kan diskvalifikation komme på tale.

Professionelt
Brystsvømmer set fra siden Ved større svømmestævner svømmes brystsvømning på følgende distancer:

 • 50m Brystsvømning
 • 100m Brystsvømning
 • 200m Brystsvømning

Desuden indgår brystsvømning i følgende medleyløb.

 • 100 m Individuel medley (kun i 25m bassiner)
 • 200 m Individuel medley
 • 400 m Individuel medley
 • 4x50 m Holdmedley
 • 4x100 m Holdmedley

Butterfly - også kaldet Fly 
Er en svømmestil, og regnes for den teknisk sværeste stil og formodentlig også den mest krævende.

Navnet på svømmestilen (sommerfugl) kommer naturligt af armenes bevægelser når der svømmes, da begge arme følges ad i hele bevægelsen. Armene kastes frem samtidigt, henover vandoverfladen, og hænderne føres i vandet foran hovedet. Herefter trækkes armene ind under kroppen, hvorefter bevægelsen gentages. Benspark foregår når hænderne sættes i vandet, samt når armene trækkes tilbage, og sker ved at benene sparkes op og ned, og hele tiden er holdt samlet. Vejrtrækning foregår også når armene føres frem.


Diskvalifikation
Ved svømmestævner kan svømmere i denne disciplin diskvalificeres for følgende overtrædelser:

Diskvalifikation kan forekomme ved ikke-synkrone armbevægelser
Såfremt benene ikke holdes samlet, kan der afhængig af dommerens bedømmelse diskvalificeres.
I vendingen skal begge arme røre kanten samtidigt. Ved berøring med kun én arm skal personen diskvalificeres.

Professionelt
Ved større stævner svømmes butterfly på følgende distancer, ved mindre stævner kan andre variationer forekomme:

 • 50 m Butterfly
 • 100 m Butterfly
 • 200 m Butterfly

Butterfly indgår desuden i følgende medley-distancer:

 • 100 m Individuel Medley (svømmes kun i 25m bassin)
 • 200 m Individuel Medley
 • 400 m Individuel Medley
 • 4×100 m Holdmedley

Medley
Medley er en sammensat disciplin, hvor alle stilarter indgår (Fly, Ryg, Bryst, Crawl)
Rækkefølgen i individuel medley er fly, ryg, bryst og crawl, mens den i holdkap er ryg, bryst, fly og crawl. Dette skyldes at svømmeren starter nede i vandet når der svømmes ryg, og man har valgt at lade rygsvømmeren starte i holdmedley for at undgå at den forrige svømmer ved sit indslag rammer rygsvømmeren.


Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram