Værdigrundlag for Konkurrenceafdelingen i Aars Svømmeklub:

(udarbejdet af bestyrelsen november 2016)

At tilbyde et sportsligt niveau, der i størst mulig omfang tilpasses hvert enkelt konkurrencesvømmer

At støtte positivt op om den enkelte svømmers ambition, herunder også vejledning om evt. klubskifte, hvis ambitionerne overstiger klubbens formåen

At tilbyde fagligt kvalificerede trænere til holdene i konkurrenceafdelingen

At skabe rollemodeller for yngre og nytilkomne i konkurrenceafdelingen

At det skal være sjovt at gå til svømning, selvom der skal trænes seriøst

At fremme et godt kammeratskab for svømmerne

At forældre inddrages og informeres om det frivillige arbejde, der er en forudsætning for at dyrke konkurrencesvømning

Værdisæt aftalt mellem svømmerne og trænerne en dejlig lørdag i december 2016 J

Vi deltager i træning og stævner med respekt for hinanden og vores trænere

Motivation er et fælles ansvar, og vi siger TIL og FRA i en positiv tone

Klubbens trænere tilbyder varierende og udfordrende programmer - og er til stede i hallen i størst muligt omfang

Vi prioriterer humør, trivsel og fællesskab højt både til træning og til stævner

Vi har ASK ånd, vi er seriøse, og vi optræder som rollemodeller

Konkurrenceafdelingens husregler

1. Svømmehallens baderegler følges

2. Vi har ingen mødepligt til træning, men det er god skik at melde afbud, hvis man ikke kan deltage i træningen

3. Vi er omklædte og klar, når vandtiden starter

4. Toiletbesøg i træningstiden begrænses

5. Vi siger det til træneren, når vi har brug for en pause

6. Træneren sørger for, at der er et godt program klar til hver træning

7. Vi følger trænerens program – ændringer aftales med træneren, ønsker vi ikke at følge programmet, kan vi vælge at klæde om

8. Vi deltager i hele træningen, og alle hjælper med at rydde op efter træningen

9. Fælles beskeder fra træneren gives helst sidst i træningen om fredagen

10. Vi bestemmer selv over os selv, men vi er med i et fællesskab, og vi er derfor engagerede og hensynsfulde

11. Vi siger til, hvis vi synes at noget skal ændres – Alle har ret til at sige sin mening

Således blev det aftalt mellem svømmerne og trænerne en dejlig lørdag i december 2016 J

Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram