Aars Svømmeklub blev stiftet i 1942.
Mandag den 10. august 1942 holdt man den første generalforsamling i AARS SVØMMEKLUB, der forelå ingen dagsorden. Friluftsbadets daværende formand, G. Stampe Jacobsen, åbnede mødet, idet han bad de medlemmer der havde indkaldt til mødet, motivere deres ønsker om udskillelsen fra friluftsbadet (friluftsbadet var åbnet i 1939). Efter en længere diskussion vedtog man løsrivelsen og indmeldte sig i Jysk Svømmeunion, men klubben skulle dengang fortsat være en forening under Aars Idrætsklub.
  
Svømmeundervisning:
Klubbens tilhørssted er Aars Svømmehal og Farsø Svømmehal og der er svømmeundervisning alle hverdage i perioden fra august til maj. Enkelte hold har dog andre og længere perioder, hvilket fremgår under de enkelte hold. 
 
Medlemmer
Aars Svømmeklub har i løbet af et kalenderår ca. 1.200 aktive medlemmer, hvoraf hovedparten er børn på et af klubbens mange børnehold. 
 
Medlemsskaber:
Aars Svømmeklub er medlem af DGI, Nordjylland (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger), Dansk Svømmeunion, DIF (Danmarks Idræts-Forbund) samt VKI (Vesthimmerlands Kommunes Idrætssamvirke).
 
Bestyrelse:
Bestyrelsen i Aars Svømmeklub består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år, på den ordinære generalforsamling der afholdes i februar måned.

Aars Svømmeklubs målsætning:
Klubbens overordnede mål er at fremme svømning og beslægtede vandaktiviteter. Såvel kvaliteten af klubbens aktiviteter som det sociale liv prioriteres højt.

Målsætning:
  • at tilbyde kvalificeret svømmeundervisning på alle niveauer (fra vandtilvænning til øvet) og for alle alderstrin (fra baby til pensionist). 
  • at tilbyde konkurrencesvømning medkvalificeret træning samt stævne- og mesterskabsdeltagelse tilpasset svømmernes ønsker/mål/forudsætninger.
  • til stadighed være åben overfor potentielle nye vandaktiviteter i eget regi eller i samarbejde med andre.
  • udadtil såvel som indadtil at fremstå som en professionel og veldrevet klub med ry for kvalitet, kontinuitet og højtinformationsniveau.
  • til stadighed at tilstræbe størst muligoverensstemmelse mellem klubbens tilbud og de enkelte medlemmers ønsker/mål/forudsætninger. Det er en grundlæggende forudsætning, at hensynet til klubbens almene tilbud (bredden) ikke derved tilsidesættes, samt at alle medlemmer stilles lige (bedømt ud fra veldefinerede og synlige kriterier). 
Aars Svømmeklub tilstræber gennem sit virke at bidrage aktivt til fremme af svømmesporten generelt, herunder fastholdelse af et godt og positivt image.

Aars Svømmeklub vedkender sig på regions- og forbundsplan et medansvar for organisationsarbejde, træner- og officialuddannelse, stævneplanlægning og –afvikling m.m.

Nærværende overordnede målsætning for Aars Svømmeklub danner grundlag for alle specifikke målsætninger og politikker, der måtte blive udarbejdet for delaktiviteter indenfor klubbens område.
Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram