Dagsordenen for generalforsamling.

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Udvalgs beretninger.
4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år.
5. Godkendelse af punkterne 2 - 3 - 4.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af bestyrelsessuppleanter.
9. Valg af revisor.
10. Valg af revisorsuppleant.
11. Valg af evt. udvalgsrepræsentanter.
 

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle