SVØMMENÅLE.

Dansk Svømmeunions svømmenåle omfatter:
- Talentnålen
- Flippernålen
- Bronzenålen
- Bronzenålen med sløjfe
- Bronzedelfinnålen
- Bronzedelfinnålen med sløjfe
- Sølvnålen
- Sølvnålen med sløjfe
- Sølvdelfinnålen
- Sølvdelfinnålen med sløjfe
- Guldnålen
- Guldnålen med sløjfe
- Gulddelfinnålen
- Gulddelfinnålen med sløjfe
- Elitenålen
- Elitenålen med stjerne

ERHVERVELSE AF SVØMMENÅLE.
Alle nåle kan erhverves af medlemmer af foreninger under Dansk Svømmeunion. Svømmenåle kan erhverves såvel i åbne nationale som internationale stævner, samt i klubmatcher. Desuden ved klubstævner for egne medlemmer samt ved arrangementer i forbindelse med landsforeningen DUKA-SVØM''s aldersklassesvømning. Det er en forudsætning, at stævnerne er korrekt anmeldte, at det pågældende løb er godkendt af stævnets overdommer, og at den pågældende svømmer er medlem af en forening under Dansk Svømmeunion.
Det er den enkelte klubs pligt, at føre kontrol og kartotek over den enkelte svømmers opnåede nåle.

Tidskrav for opnåelse af de forskellige svømmenåle fastsættes af Svømmesektionen og offentliggøres af Dansk Svømmeunion inden juli måned og er gældende pr. 1. september samme år. Den nyeste opdatering af nåletiderne er fra 1. september 2005.

Nålebestemmelser for svømning vil blive ændret således, at Dansk Svømmeunions nåletider ændres på samme tid som FINA-point justeres altså hvert 4. år ved årsskiftet.

REGLER FOR ERHVERVELSE AF SVØMMENÅLE.
Samtlige svømmen?le rekvireres af klubben/foreningen hos Dansk Svømmeunion.
Alle nåle kan kun erhverves en gang, første gang svømmeren opnår den stipulerede svømmenålstid for den pågældende svømmedistance og svømmeart.
Sløjfe eller stjerne på alle nåle på nær talent- og flippernål kan erhverves eller tilkommer den svømmer, der opnår en svømmenålstid for pågældende nålegrad i 3 forskellige svømmearter eller opnår den stipulerede svømmenålstid på samme svømmedistance og i samme svømmeart med mindst 5 års mellemrum. Denne regel gælder for alle svømmenåle selvom vedkommende svømmer i mellemtiden har opnået svømmenål af højere grad.

BETALING.
Alle svømmenåle betales af Aars Svømmeklub.

Se de gældende kravtider for opnåelse af nåle, på Dansk Svømmeunions hjemmeside her ...

Klubmodul.dk