Tilmeldte
12
Navn Bemærkning
Amanda Nedermark
Anja Sørensen
Anna Hvilshøj Buus Pedersen
Benthe Brun
Bitten Aster Andersen
Cecilie Svendsen
Gitte Hamann
Katrine Meiner
Mette Boelt
Tanja Skøtt
Trine Jensen
Vibeke Heie Heie